Medlemskap

 

MEDLEMSKAP

 

Medlemskap i Tuve Isbaneförening kan sökas enligt de riktlinjer som stadgas i § 4 i stadgarna.

 

§ 4

Till föreningen kan efter skriftlig ansökan och styrelsens godkännande, anslutas: enskild individ, som är bosatt eller verksam i Göteborg och som är villig att följa föreningens stadgar och beslut, samt vara beredd att bidra till förverkligandet av föreningens ändamål.

Styrelsen äger rätt att utse hedersmedlem.

 

Enligt årsmötesbeslut är medlems avgiften: 500:-

 

Ansökan skickas till: "info@tuveishall.se"

 

Länk till stadgarna.